Oslo

Oslo träningscentrum

Från tidningen - Kraftsport 1958