Aarhus

Aarhus Muscle Studio

Från tidningen - Kraftsport 1961 nr 3


 

Lyngby

Lyngby Motionsinstitut

Från tidningen - Hercules med Bodybuilding 1970 nr 10
                                                                       1973 nr  1