Erling Wahlgrens privata Gym Ystad
Från tidningen Hercules 1980

Gästträning hos Erling i Ystad
Från tidningen Hercules 1976

RÖRANDE TIDNINGEN HERCULES 1976-4,Mats Tångberg stort framtidslöfte RÖRANDE TIDNINGEN HERCULES 1976-5,Mats Tångberg stort framtidslöfte RÖRANDE TIDNINGEN HERCULES 1976-6,Gert Jeppsson,stort framtidslöfte RÖRANDE TIDNINGEN HERCULES 1976-7,Gert Jeppsson,stort framtidslöfte RÖRANDE TIDNINGEN HERCULES 1976-8,Gert Jeppsson,stort framtidslöfte RÖRANDE TIDNINGEN HERCULES 1976-9,Gert Jeppsson,Mats Tångberg o Kjell Persson