Kroppen försvarar sig mot träning

av Åsa Hedberg
Intervju med Niklas Boman vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, som disputerade den 19 februari 2016.

Niklas Boman gillar att som forskare utmana och gå mot strömmen. Hans forskning handlar om styrketräning och hur muskelmassa byggs. I sitt avhandlingsarbete har han utforskat detta utifrån ett perspektiv om människans evolution, med huvudtesen att kroppen strävar efter ett jämviktstillstånd. Han sätter gärna in det hela i ett evolutionärt och existentiellt sammanhang, vilket kan tyckas vara en bedrift med tanke på att forskningen rör något så fysiologiskt som kostintag och hormonell påverkan.
Lite tillspetsat tänker sig Niklas Boman att ökad muskelmassa är kroppens sätt att försvara sig mot träning. Han har undersökt om styrketräning påverkar hormonbalansen i kroppen och om det sker förändringar i muskulaturen som kan vara kopplade till förändringar i hormonbalansen i blodet.

”Varje individ är unik i sina förutsättningar”, säger han och studieresultaten visar att styrketräning inte bara påverkar lokala muskelgrupper som tränas och som ökar i storlek, utan att även aerob kapacitet för hela kroppen ökar.

”Tidigare har man pekat på att det framför allt är uthållighetsträning som förbättrar den aeroba kapaciteten. Men i våra studier kan vi se att systemet förmodligen är mer flexibelt än så.”

Niklas Boman och hans forskarteam har i sina studier sett att de som hade styrketränat också hade en ökad syreupptagningsförmåga vid ergometertestning, vilket alltså visar att styrketräningen påverkar hela kroppen. Dessa resultat kan öppna upp för en ny syn på styrketräning i stort.

I en studie, som ingår i Niklas Bomans avhandling, undersöktes hur näringsintag under träningen påverkade träningseffekterna och uppbyggandet av muskelmassa. Med den intervention som gjordes kunde man inte se någon skillnad mellan den grupp som hade intagit en dryck som innehöll protein och kolhydrater jämfört med den grupp som intog enbart kolhydrater under träningen. Båda dryckerna innehöll lika mycket energi.

”I medeltal ökade männen i styrketräningsstudien mängden fettfri massa med drygt två kilo. Utöver ökad syreupptagningsförmåga noterade vi även förbättringar i fettförbränning under submaximalt cykelarbete, maxstyrka och uthållighetsstyrka”, berättar Niklas Boman och tillägger:

”Detta trots att testosteronnivåerna var lägre efter ett genomfört träningspass och oförändrade efter åtta veckors träning.”

Dessa fynd har påverkat forskargruppens förhållningssätt till testosteronets funktioner.

”Om man ser det som att träningseffekterna är kroppens sätt att skydda sig mot förändringar som sker i den interna miljön i och med träning, skulle det vara intressant att i framtiden undersöka grupper som påstås ha svårt, eller i alla fall svårare än unga män, att bygga muskler, till exempel kvinnliga idrottare.” 

För mer information: niklas.boman@umu.se

Källa: 
Boman N. Building muscle: a translation of training adaptation. Doktorsavhandling. Umeå universitet 2016.